Tuesday, June 1, 2010

మా అత్త దాని కూతురు

నేను ఇంటర్ చదువుతూ హాస్టల్ లూ వుంటాను అయితే ఇక రోజు మా మామ వురికి వెళ్తూ మా అత్త కి దాని కూతురు కి తోడు గా వుండమని నాన్ను అక్కడ వాళ్ళ ఇంట్లో వుండమని చెప్పి వెళ్ళాడు.. మా అత్త వ్కాయసు నలభై అయిదు…… దాని కూతురి కి ఇరవై రొండు…… నాకు పంతొమ్మిది….. ఐన మా అత్త ని చుస్తే నా సుల్లి ఎప్పుడు కుడా లేస్తుంది అయితే నేను అనుకోకుండా వాళ్ళ ఇంట్లో వుండటం వాళ్ళ చాల ఆనందం వేసింది …
నేను వెళ్ళిన రోజు రాత్రి పాడుకునే ముందు టీవీ పెడితే అందులో ఐ లవ్ యు టీచర్ అని సినిమా వస్తుంది అప్పుడు నేను అది చూసి అందులో కుర్రోడు తన కంటే పెద్దది ఐన దాని వాటేసుకుంటాడు…
నాకు అప్పుడు మా అత్త ను చుస్తే సుల్లి లేచింది….
తరవాత మా అత్త పోడుకుంది…. అది దాని కూతురు ఒక రూం లో నేను ఇంకో రూం లో… బాత్ రూం గది నా రూం లో నే న్వుంది… అయితే ఓకేమద్య రాత్రి మా అత్త వుచ్కు వచ్చింది… నేను నిద్ర లో కొట్టుకుంటూ జిప్ వేసుకోవటం మర్చిఉపోయాను…… అది ఓపెన్ అయ్యి నా సుల్లి లేచి బయట తొంగి చూస్తుంది… అయితే అప్పుడు … మా అత్త అటు గ వచ్చింది… నా సుల్లిని చూసింది…. దగ్గర వచ్చి వెళ్లి పోయింది….. ఆ తరవాత తను వుచ్కు వెళ్లి చాల సేపు రాలేదు నేను తలుపు సందు లో నుంచి చుస్తే తను తన పూకు లో చెయుఇ పెట్టుకుని పైకి కిందకి అంటుంది… నేను ఈ ప్లాన్ బాగుంది అని ఇంకో రోజు కుడా అంతే పోడుకున్నాను…… అయితే ఆ తరవాత ఎవరో వచ్చి నా సుల్లి మీద చేయి వేసి……. ముందుకి వెనక్కి అంటున్నారు… నేను కదలలేదు కుంచం సేపటికి రొండు చేతులు నాలుగు చేతులు అయ్యాయి… నాకు అర్ధం కాలేదు… చుస్తే మా అత్త దాని కూతురు ఇద్దరు నా సుల్లిని పోప్తిపడి పిసుకుతున్నారు…. నేను లేచాను వాళ్ళు ఇద్దరు నన్ను నా మంచంమీడకు తోసి… నా ప్ఫంట్ విప్పారు … చిహ్న్నగా వాళ్ళ బట్టలు మొతం విప్పారు… అయితే అప్పుడు నేను చూస్తుంది నిజామా కల అర్ధం కాలేదు…..

ఏరా మద్ద గ అల చూస్తావ్ మా కోసమే కద్క నువ్వు ఇలా చేసావ్ ఇప్పుడు మేమే వచ్చాం కదర ముండగ దారా ….
పూకులను చిమ్పర అన్నారు….
నున్వ్వు నిన్న నేను బాత్రూం లో వుంటే చుసిన సంగతి నా కూతురు చెప్పింది ర… ముండ… నన్నే అడిగితే బాగుందేది కదర……
ఒసెఇ అమ్మ వీడు చిన్న వాడు ఐన చూడవే ఎంత పెద్దగ వుందో…..
అవునే ఇంకా ఆలస్యం చేయకు ఇద్దారం వరస కుడా అవ్వుతం కాని ఇంకేంకు ఆలస్యం అన్నారు….
లంజ ముందల్లర ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురు చూసాను ఇంకా ఎందుకు వడులుతనే….
రనడే ఎవరు గెలుస్తారో చూడడం…
అంతం ఆలయ వాళ్ళ నాలుగు పొంగులు నల్లభై పొంగులు అయ్యి నా నోటికి చేరాయి..
తరవాత నా సుల్లిని ఇద్దరి పూకు లలో పెడుతుంటే ఇద్దరు వంహతులేసుకున్నారు..

3 comments:

 1. ఈ కధ రాసిన రచయతకు నా మనవి ఏమిటంటే, మీరు ఎంత చక్కని కధ రాసినా, అందులో అచ్చుతప్పులు మరీ ఎక్కువగా వున్నాయి, చదివేవాళ్ళకి మూడ్ పోతుంది అలా అయితే. అందుకే, నేను కాస్త ఇబ్బంది అయినా, మళ్ళీ మీ కధ ను మొత్తం తిరిగిరాశాను, తప్పులు లేకుండా, మూలకథ ని ఏమాత్రం మార్చకుండా.


  నేను ఇంటర్ చదువుతూ హాస్టల్ లో వుంటాను. అయితే ఒక రోజు మా మామ వురికి వెళ్తూ, మా అత్తకి దాని కూతురుకి తోడుగా వాళ్ళ ఇంట్లో వుండమని చెప్పి వెళ్ళాడు.. మా అత్త వయస్సు నలభై అయిదు. దాని కూతురి కి ఇరవై రెండు. నాకు పంతొమ్మిది. మా అత్త ని చుస్తే నా సుల్లి ఎప్పుడు కుడా లేస్తుంది. అయితే నేను అనుకోకుండా వాళ్ళ ఇంట్లో వుండటం వల్ల చాల ఆనందం వేసింది …
  నేను వెళ్ళిన రోజు రాత్రి పడుకునే ముందు టీవీ పెడితే అందులో ఐ లవ్ యు టీచర్ అనే సినిమా వస్తుంది. అందులో కుర్రోడు తన కంటే పెద్దది ఐన దాన్ని వాటేసుకుంటాడు…
  నాకు అప్పుడు మా అత్తను చుస్తే నా సుల్లి లేచింది….
  తరవాత మా అత్త పడుకుంది…. అది దాని కూతురు ఒక రూంలో, నేను ఇంకో రూంలో… బాత్ రూం గది నా రూం లోనే వుంది… అయితే ఓక్ మధ్య రాత్రి మా అత్త ఉచ్చకి వచ్చింది… నేను నిద్రలో కొట్టుకుంటూ జిప్ వేసుకోవటం మర్చిపోయాను…… అది ఓపెన్ అయ్యి నా సుల్లి లేచి బయటకి తొంగి చూస్తుంది… అయితే అప్పుడు … మా అత్త అటుగా వచ్చింది… నా సుల్లిని చూసింది…. దగ్గరకి వచ్చి వెళ్లి పోయింది….. ఆ తరవాత తను ఉచ్చ పోసుకోవడానికి వెళ్లి చాలసేపు రాలేదు. నేను తలుపు సందులో నుంచి చుస్తే తన పూకులో చెయ్యి పెట్టుకుని పైకి కిందకి అంటుంది… నేను ఈ ప్లాన్ బాగుంది అని ఇంకో రోజు కుడా అంతే పడుకున్నాను…… అయితే ఆ తరవాత ఎవరో వచ్చి నా సుల్లి మీద చేయి వేసి……. ముందుకి వెనక్కి అంటున్నారు… నేను కదలలేదు. కొంచం సేపటికి రెండు చేతులు నాలుగు చేతులు అయ్యాయి… నాకు అర్ధం కాలేదు… చుస్తే మా అత్త దాని కూతురు ఇద్దరు నా సుల్లిని పోటీపడి పిసుకుతున్నారు…. నేను లేచాను వాళ్ళు ఇద్దరు నన్ను నా మంచం మీదకు తోసి… నా పాంట్ విప్పారు … చిన్నగా వాళ్ళ బట్టలు మొత్తం విప్పారు… అయితే అప్పుడు నేను చూస్తుంది నిజామా కలా అర్ధం కాలేదు…..

  ఏరా మొడ్డగా అలా చూస్తావ్ మా కోసమే కదా నువ్వు ఇలా చేసావ్ ఇప్పుడు మేమే వచ్చాం కదరా ముండగా రారా ….
  పూకులను చించరా అన్నారు….
  నువ్వు నిన్న నేను బాత్రూం లో వుంటే చుసిన సంగతి నా కూతురు చెప్పిందిరా… ముండ… నన్నే అడిగితే బాగుండేది కదరా……
  ఒసేయ్ అమ్మడు, వీడు చిన్న వాడు ఐనా చూడవే ఎంత పెద్దగా వుందో…..
  అవునే ఇంకా ఆలస్యం చేయకు ఇద్దరం వరస కుడా అవుతాం కానియ్ ఇంకెందుకు ఆలస్యం అన్నారు….
  లంజ ముండల్లారా ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురు చూసాను ఇంకా ఎందుకు వదలుతానే….
  రండే ఎవరు గెలుస్తారో చూద్దాం…
  అంటూ వాళ్ళ నాలుగు పొంగులు నలభై పొంగులు అయ్యి నా నోటికి చేరాయి..
  తరవాత నా సుల్లిని ఇద్దరి పూకులలో పెడుతుంటే ఇద్దరు వంతులేసుకున్నారు..

  ReplyDelete
 2. Indian Bangla Hot Desi 3x Sex Xxx 3gp mp4 HD Video Free Download


  »------------> HD - European Sex (137)


  »------------> HD- Cumshot Sex (107)


  »-----------> HD - Blowjob Sex (311)


  »------------> HD - Hot Sites (Ads)


  »------------> HD - Sex In Office (762)


  »------------> HD - Teen Sex (277)+7


  »-------------> HD - Pornstar Sex (910)+10


  »-------------> HD - Lesbian Sex (223)+22


  »------------> HD - Hardcore Sex (386)


  »-------------> HD - European Sex (137)


  »-------------> HD - Cumshot Sex (107)


  »-------------> HD - Blowjob Sex (311)


  »-------------> HD - Big Tits Sex (334)


  »-------------> HD - Hot Sites (Ads)


  »-------------> HD - Sex In Office (762)


  »-------------> HD - Teen Sex (277)+7


  »-------------> HD - Pornstar Sex (910)+10


  »-------------> HD - Lesbian Sex (223)+22


  »-------------> HD - Hardcore Sex (386)


  »--------------> HD - European Sex (137)


  »--------------> HD - Cumshot Sex (107)


  »--------------> HD - Blowjob Sex (311)


  »--------------> HD - Big Tits Sex (334)


  »--------------> HD - Big Dick Sex (243)


  »-------------> HD - Hot Sites (Ads)


  »-------------> HD - Sex In Office (762)


  »-------------> HD - Teen Sex (277)+7


  »-------------> HD - Pornstar Sex (910)+10


  »-------------> HD - Lesbian Sex (223)+22


  »-------------> HD - Hardcore Sex (386)


  »-------------> HD - European Sex (137)


  »-------------> HD - Cumshot Sex (107)


  »-------------> HD - Blowjob Sex (311)


  »--------------> HD - Big Tits Sex (334)


  »--------------> HD - Big Dick Sex (243)


  »---------------> HD - Asian Sex (148)


  ENJOY
  »--------------> HD - 24sexmovie.com (148)
  »………… /´¯/)
  ……….,/¯../ /
  ………/…./ /
  …./´¯/’…’/´¯¯.`•¸
  /’/…/…./…..:^.¨¯\
  (‘(…´…´…. ¯_/’…’/
  \……………..’…../
  ..\’…\………. _.•´
  …\…………..(
  ….\…………..\.

  ReplyDelete